Ürün Kodu: MDS-P3 EGSET
Stok Durumu: Stokta var
2.890,38 TL

PIC Eğitim Setleri: MDS-P3 PIC UYGULAMA SETİ

MDS-P3 PIC UYGULAMA SETİ

MDS-P3 (PIC Mikrodenetleyici Uygulama Seti)

MDS-P3 PIC uygulama seti ile 8, 14, 18, 28 ve 40 pin’li PDIP paket tipine sahip PIC’leri PC’nizin USB port’undan veya seçime bağlı olarak RS232 COM portundan göndereceğiniz elektrik sinyalleri ile programlayabileceksiniz. Programınız biter bitmez programladığınız PIC otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. PIC ANA MODÜLÜ’ne -uçlarına DB37 konnektörü bağlı olan kablolar aracılığı ile- bağlayacağınız uygulama modüllerinde de PIC’e yüklediğiniz programın işlevini göreceksiniz. Uygulama modülleri belirli amaçlara yönelik olarak hazırlanmıştır ve PIC çalıştığında kurulan devrenin ve yazılan programın denenmesi için gerekli elektronik ortamı sağlar.

 

DETAYLI AÇIKLAMALAR ve ÖRNEK UYGULAMA VİDEO'LARINI GÖRMEK İÇİN SAYFANIN ALTINA DOĞRU İLERLEYİNİZ.   
 
 
  Ana Programlama Modülünün Özellikleri:

 

Kullanıcı seviyesi olarak, mikrodenetleyici programlamaya yeni başlayanlardan profesyonel tasarım yapanlara kadar her kesime hitap edebilecek düzeyde seçilmiştir. Ana programlama modülü üzerindeki mikrodenetleyiciler seçime bağlı olarak USB veya Seri PORT (RS232) aracılığı ile programlanır. PIC programlandıktan hemen sonra kendiliğinden deney moduna geçer. Uygulama seti, PIC mikrodenetleyicinin programlanması ve devre üzerinden sökülmeden anında çalıştırılmasına imkan verecek niteliktedir.

 • Ana programlama modülünde 8, 14, 18, 28 ve 40 pinli soketler üzerinde MICROCHIP PIC ürünlerinin mikrodenetleyicileri (12Cxx, 12Fxxx, 16Fxx, 16F8xx, 18Fxxxx) programlanabilmekte ve çalıştırılabilmektedir.
 • Ana programlama modülü beslemesi bir açma kapama anahtarı ile kontrol edilebilir nitelikte olup, bir LED gösterge ile durum takip edilebilir.
 • Ana programlama modülü, programlama veya deney modunda olduğu birer LED gösterge ile izlenebilir.
 • Tüm PIC soketlerindeki PIC’ler için RESET devresi ve butonu.
 • Programlama kablosu girişi için B tipi USB ve DB9 tipi RS232 port konektörü.
 • USB veya Seri porttan programlayı seçme anahtarı.
 • Seri port uygulamaları için programlama konektörü haricinde ikinci bir RS232 port konektörü.
 • Donanımsal USB haberleşme birimi bulunan PIC18F2550, PIC18F4550 gibi mikrodenetleyiciler ile deneyler için USB haberleşme konektörü.
 • Bilgisayar klavyesinden PIC’e veri girişi deneyleri için PS2 PC klavye giriş konektörü.
 • ICSP soketi kullanılarak bir başka devredeki PIC’in yerinden sökülmeden programlanması yapılabilmesini sağlamak için, ICSP çıkış konektörü (devre üzeri programlama özelliği).
 • Microchip Debugger kullanarak hata ayıklama işlemleri yapmak için IDC2 soketi.
 • Ana programlama modülü üzerinde programlama ve deneme soketlerinin yanı sıra seri üretime yönelik hızlı ve ergonomik programlama  için  bir ZIF soket bulunmaktadır.
 • Farklı kristal osilatörlerle çalıştırabilmek çin 4 MHz ve 20MHz kristal ve seçme anahtarı
 • PIC uygulama seti ile birlikte verilen  "Kullanım Kılavuzu ve Deneyler " kitapçığında, set üzerinde bulunan modüllerle ilgili birer örnek bulunmaktadır. Her bir örnek deneyin amacı, elektronik devre şemaları, uygulama seti bağlantı resimleri, deneyde kullanılan PIC dışındaki diğer eleman özellikleri gibi bilgiler bulunmaktadır. Deneyin yapılış işlem basamakları adım adım verildikten sonra uygulama modülü üzerinde görsel sonuçun ne olacağı resimlerle verilmiştir. 

 

Uygulama Modüllerinin Özellikleri:

1. Buton Display ve LED Uygulama Modülü:

Programlamaya yeni başlayanların ilk programlama deneylerinde dijital giriş/çikış olarak kullanabileceği buton ve LED’ler bulunmaktadır. Tarama yöntemi ile matriks keypad okuma, çoklu 7 segment displayde sayı görüntüleme deneylerinde kullanılmak için de transistörlerle sürülen 4x7 segment display bulunan modüldür.

 • Basit dijital giriş deneylerinde kullanılmak üzere tasarlanmış  6 adet buton.
 • Basit dijital çıkış deneylerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 8 Adet LED.
 • Tarama yöntemi kullanılarak 4x4 matriks düzende yerleştirilmiş 16 adet buton girişinin okunması deneylerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 4x4 keypad tuş takımı devresi.
 • Tarama yöntemi kullanılarak  4 adet 7 segment displayin (ortak katotlu) 4 transistör ile sürülmesi deneylerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 4x7 segment display devresi.

 

2. Step Motor Modülü

Bir step motorun PIC’ten gönderilen TTL sinyaller aracılığı ve sürücü entegresi kullanılarak kontrol edilmesi deneylerinde kullanılmak üzere hazırlanmış modüldür. Modül üzerinde step motorun döndürülmesi yönünün, hızının değiştirilmesi, değişen hızlara göre adım sayılarını 2x7 segment displayde görüntülenmesi gibi farklı tasarımlar geliştirilebilmektedir.

 • 1.8 deg/step unipolar step motor.
 • Akım yükseltmesi yapmak için ULN2003 entegresi.
 • Dijital veri girişi için 4 adet buton.
 • Adım sayısı veya hız görüntülemek için 2x7 segment display.

 

3. Sıcaklık Kontrol Uygulama Modülü

Bir klima cihazının simülasyonu olarak tasarlanmış modül üzerinde soğutma işlemini yapan 1 adet vantilatör, 1 adet ısı üreten akkor telli lamba, sıcaklık ölçümü yapan LM35 ısı sensörü, sıcaklık verilerinin görüntülendiği 2x7 segment display, dijital veri girişi yapabilmek için 4 adet  buton, Analog/dijital dönüşümü yapabilmek için 1 adet ADC0804 entegresi. Modül üzerindeki bu elemanlar aracılığıyla ortam sıcaklığını istenilen aralıkta tutma deneyleri yapılabilmektedir. Örneğin butonlarla girilen sıcaklık değeri displayde görüntülenip kaydedildikten sonra ortam sıcaklığı ile karşılaştırılır. Isı sensöründen ölçülen sıcaklık kaydedilenden fazla ise vantilatör çalıştırılır ve ortam soğutulur, ölçülen ısı az ise akkor telli lamba çalıştırılarak ortam ısıtılır.

 • Sıcaklık verilerini görüntülemek için 2x7 segment display
 • Dijital veri girişi için 5 adet buton
 • Analog/dijital dönüşüm için ADC0804 entegresi
 • Analog dönüşümün daha hassas yapılabilmesi için kullanılan LM385 referans diyodu
 • Ortam soğutmak için DC 5V vantilatör.
 • Ortam ısıtmak için 5V, 2W akkor telli lamba.
 • Sıcaklık ölçmek için LM35 ısı sensörü
 • Soğutma durumunu gösteren yeşil LED, ısıtma durumunu gösteren kırmızı LED

 

 

4. DIP DAC Analog Giriş Modülü

Potansiyometre, LDR ve isteğe bağlı olarak devreye bağlanacak farklı analog sensör girişleri ile donanımsal analog/dijital çeviricisi olan PIC’lere analog giriş yapma deneylerini yapmak, PIC’ten gönderilen dijital verileri DAC080 dijital/analog dönüştürücü entegresi kullanarak analog sinyale dönüştürüp hoparlörden ses elde etmek veya LED’in parlaklığını değiştirme deneyleri yapmak, modül üzerindeki analog giriş elemanlarından girilen analog veriye çevirerek, modül üzerindeki rolelere gönderip TTL gerilimden daha yüksek gerilimle çalışan alıcıların kontrolünü yapmak, DIP switch ile dijital veri girişi yaparak analog veriye dönüştürmek deneyleri yapmak için tasarlanmış modüldür.

·         Dijital/Analog dönüşüm için DAC0808 entegresi ve akım yükseltmesi için LM741 entegresi.

·         Analog veri girişi için 2 adet trimpot.

·         Analog veri girişi için LDR ışık sensörü.

·         Farklı analog sensör girişleri kullanabilmek için2 adet 3’lü dişi precision konektör.  

·         Tutmalı dijital veri girişi için DIP switch.

·         TTL gerilimden daha yüksek gerilimle çalışan alıcıları kontrol etmek için 4 adet role.

·         Sesli uyarılı deneyler için hoparlör.

·         Analog veri çıkışlarını göstermek için 1 adet LED.

 

5. PWM, DC Motor, LCD, Ultrasonik Modülü

Alfanümerik LCD’lerin PIC ile sürülmesi deneylerinde kullanılması, PIC’ten üretilen PWM sinyali ile bir DC motorun devir sayısının değiştirilmesi, DC motor dönüş yönünün değiştirilmesi, DC motor devir sayısının ölçülerek LCD displayde gösterilmesi, ultrasonik sensör ile mesafe ölçümlerinin LCD’de gösterilmesi, I2C haberleşme protokolü kullanarak EEPROM entegrelerine veri yazma ve okuma yapılabilmesi, I2C protokülü ile RTC entegreleriyle gerçek zamanlı saat yapma deneylerinde kullanılmak üzere tasarlanmış uygulama modülüdür.

·         Hız, devir yönü değiştirme işlemlerinde kullanılan 5V DC motor ve L293 sürücü entegresi.

·         Devir sayısı ölçümünde kullanılan TCST1300 infrared alıcı verici sensörü.

·         Dijital veri girşi için 4 adet buton.

·         Ses dalgalarıyla mesafe ölçümü deneylerinde kullanılmak üzere 40 KHz 2 adet ultrasonik sensör.

·         24LCXX tipi EEPROM’a Yazma/Okuma deneyleri için soket ve 24LC32 EEPROM entegresi.

·         93C46 EEPROM entegresine veri yazma ve okuma deneyleri için soket.

·         EEPROM’a yazılan verileri bellekte tutmak için 3V pil ve soketi.

·         Gerçek zamanlı saat uygulamaları için PCF8583 entegresi.

·         RTC entegresi clock girişi için 32.768 KHz kristal osilatör.

·         Alfanümerik LCD sürme deneyleri için 2 satır 16 sütun LCD.

 

6. Asansör Modülü

4 katlı bir bina asansör tesisatının ve mekanik donanımın oldukça benzer biçimde simüle edilebilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış uygulama modülüdür. Her katın kabin girişinde yukarı/aşağı hareketi gösteren yön LED’leri, çağırma butonu ve her katta 7 segment display bulunmaktadır. Kabin 5V’la çalışan bir  redüktörlü DC motor, kasnaklar ve lastik halat ile hareket ettirilmektedir. Kabinin katlara ulaşımı birer manyetik sensör aracılığı ile algılanabilmektedir. Kabin içini simüle eden bölümde ise 7 segment display, 4 adet kat butonu ve yön gösteren LED’ler bulunmaktadır. Kabinin son kat ve zemine çarpmasını engellemek için de 2 adet limit switch bulunmaktadır.  Modül ile farklı programlar yapılarak toplamalı veya çağırmalı asansör olarak anılan kumanda yöntemleri denenebilmektedir.

·         Kabin hareketini sağlayan 5V redüktörlü DC motor ve L293 sürücü entegresi.

·         Kabin boşluğu, kabin, kasnak ve halat düzenini sağlayan mekanik aksam.

·         Kabin içi ve katlardaki 7 segment displayleri sürmek için ULN2003 entegresi.

·         Her katta bir çağırma butonu olarak kullanılan 4 adet buton, kabin içinde de 4 kat butonu olmalk üzere toplam 8 adet buton.

·         Her katta ve kabin içinde meşgül, yukarı ve aşağı yönleri gösteren 5 adet sarı, 5 adet kırmızı, 5 adet yeşil LED.

·         Her katta ve kabin içinde kat bilgilerini gösteren toplam 5 adet 7 segment display.

·         Kabinin kata ulaştığını algılayan 4 adet manyetik sensör.

·         Kabinin kabin boşluğunun en üst ve en altına çarpmasını engelleyen 2 adet limit switch.

 

Etiketler: mds-p3, pic, uygulama, seti, eğitim, setleri seti seti seti seti seti